Bottom Bar :: Barrel Shaft :: Plated Bracket :: Guide Rail :: Hood :: Operation Control :: PushBotton Switch/Box
   
 B A R R E L   S H A F T
ทำจากท่อเหล็กเหนียว เชื่อมติดกับแผ่นยึดสปริงแล้วสวมยึดเข้ากับเพลารับน้ำหนักและสปริง ซึ่งขนาดของสปริงและการ Prewinding ได้มาจากการคำนวณ ดังนั้นขนาดของสปริงจึงเหมาะสำหรับขนาดของประตูหนึ่งๆ เท่านั้น

วัสดุ : ท่อเหล็กอ่อน
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางท่อรับน้ำหนัก 1 1/4 นิ้ว หรือ 42.3 มม.