ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันชั้นที่ 2 ในกรณีชุดตั้งระยะความสูงในตัวมอเตอร์ไม่ทำงาน อีกทั้งยังป้องกันความเสียหายจากการหมุนผิดทิศทางของมอเตอร์