บริษัท ซันเม็ททัล จำกัด ร่วมทุนระหว่างบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
และ SANWA HOLDINGS ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายประตูรายใหญ่ มีสาขาทั่วโลก
เป็นผู้นำประตู HI-TECH  ต่าง ๆ  เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1. SALES PROMOTION / เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
– เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35  ปี
– วุฒิปริญญาตรี
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
– มีรถยนต์ส่วนตัว  (ค่าน้ำมันรถยนต์ขั้นต่ำ 8,000  บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันภัยชั้น 1)

2. SALES EXECUTIVE / พนักงานขาย
– เพศชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
– วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
– ถ้ามีประสบการณ์ขายประตูเหล็ก หรือขายวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีรถยนต์ส่วนตัว  (ค่าน้ำมันรถยนต์ขั้นต่ำ  8,000  บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันภัยชั้น 1)

3. FOREMAN / โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง
– เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
– มีรถยนต์กระบะส่วนตัว  (ค่าน้ำมันรถยนต์ขั้นต่ำ 10,000  บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันภัยชั้น 1)

4. DRAFTSMAN / พนักงานเขียนแบบ
– เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้ดี
– มีความเข้าใจเรื่องแบบก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 – 45 ปี
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านบัญชีการเงิน
– มีประสบการณ์ด้านบริหาร บัญชี การเงิน 10 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี ( CPD )

6. สมุห์บัญชี 
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
– วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชีการเงิน
– มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การปิดงบดุลบัญชี 5 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี ( CPD )

7. พนักงานบัญชี 
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
– วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SOFTWARE บัญชี
– มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่  “ฝ่ายธุรการบุคคล”  อาคารศรีกรุงวัฒนา  ชั้น 4
เลขที่ 180-184 ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพ  10100
โทร. 0-2222-5190, 0-2223-2176, 0-2224-5513, 0-2224-5638 ต่อ 113,162
E-mail  :  personnel@sun-metal.com

 

สวัสดิการ บริษัท ซันเม็ททัล จำกัด

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันอุบัติเหตุ ทั้งใน และนอกเวลางาน ชดเชยไม่เกิน 36 เท่าของเงินเดือน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด  ใช้สิทธิทั้งพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
5. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เบิกกับบริษัทฯ ใช้สิทธิทั้งพนักงาน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายรวมกันไม่เกิน  24,000.-บาท / ปี
6. เครื่องแบบพนักงานตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
7. เงินช่วยเหลือฌาปณิจ ใช้สิทธิทั้งพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่ชอบด้วยกฎหมาย(พนักงาน 20,000.-บาท บุคคลในครอบครัว 10,000.-บาท)
8. ของขวัญวันสมรสครั้งแรก เป็นเงิน 4,000.-บาท
9. เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  30,000.-บาท / ครั้ง
10. เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  10,000.-บาท / ครั้ง
11. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน เนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
12. กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
13. เงินช่วยค่าครองชีพ 3,000.-บาท / เดือน
14. ประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15. ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่

 

 

 

ติดต่อเรา

ซันเม็ททัล
180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 4
ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์
0-2222-5190, 0-2224-5513
0-2222-5638, 0-2223-2176 ต่อ 162

อีเมล์
personnel@sun-metal.com