ประตูเหล็กทนไฟ (SD)

ประตูเหล็ก SMC-RW ทำการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถกันไฟได้นาน 4 ชม. โดยผ่านการเผาทดสอบประตูขนาดใช้งานจริง ตามมาตรฐาน BS 476 [...]

ประตูเหล็กทนไฟ (SD)2019-03-17T07:07:59+00:00

A1-SERIES (MOTORIZED TYPE)

ประตูม้วนชนิดนี้เหมาะสำหรับประตูโรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรือ โกดัง มีความสะดวกในการใช้งาน ประตูชนิดนี้จะไม่มีกุญแจล็อคบานประตูและล็อคพื้น เนื่องจากมีน้ำหนักมาก สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เปิด-ปิดได้ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งมีระบบโซ่สาวใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่เปิดฉุกเฉินได้ และเมื่อต้องการปิดเพียงปลดเบรคประตูก็จะปิดลง [...]

A1-SERIES (MOTORIZED TYPE)2019-03-17T07:02:39+00:00

ประตูเหล็กม้วนชนิดมือดึง (Lightweight Shutter)

ระบบมือดึง มาตรฐานความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 4.00 เมตร หรือสูงไม่เกิน 3.50 เมตร แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยว่าบานประตูหนึ่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 100 [...]

ประตูเหล็กม้วนชนิดมือดึง (Lightweight Shutter)2019-03-25T15:04:19+00:00