วัสดุที่ใช้ :

การนำไปใช้ :

ข้อดี :

ข้อจำกัด :

อุปกรณ์เพิ่มเติม :