วัสดุที่ใช้ :

  1. Steel parts with RAL5010 (gentian blue) painted

การนำไปใช้ :

Dock Leveler เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพื้นของรถบรรทุกกับพื้นโรงงาน เพื่อการส่งหรือรับสินค้า

100 KN dynamic loading conventional hinged hydraulic dock leveler

ข้อดี :

ข้อจำกัด :

อุปกรณ์เพิ่มเติม :