วัสดุที่ใช้ :

  1. บานประตูผลิดจากเหล็กพับขึ้นรูปเชื่อมต่อเป็นแนวตั้งแบบ Single skin เหมาะสำหรับโรงงาน,Warehouse พร้อมชุดรางเลื่อนชนิดแขวนตามมาตรฐาน sun metal

การนำไปใช้ :

ใช้สำหรับโรงงาน, Warehouse

ข้อดี :

ใช้สำหรับสถานที่ที่ต้องการความกว้างและความสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากเมื่อทำการเปิดประตูจะทำให้มีพื้นที่ในการนำเข้าและส่งออกได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัด :

หากประตูมีความกว้างและความสูงตั้งแต่ 2.5 เมตรขึ้นไป จะเห็นรอยต่อของบานประตู

อุปกรณ์เพิ่มเติม :