ประตู Quick saver หรือประตู Hi-speed vinyl shutter เปิด-ปิดความเร็วสูง วัสดุทำจากพลาสติก Tapaulene ด้วยคุณสมบัติ จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานประเภท ป้องกันฝุ่นและป้องกันแมลง

ประตู Quick saver มีความโปร่งแสง ปิดมิดชิด แนบสนิทช่วยกันสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ได้อย่างดี มีน้ำหนักเบา เปิด-ปิดด้วยความเร็วสูงซึ่งเร็วกว่าประตูเหล้กม้วนทั่วไปถึง 10 เท่า อีกทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงได้

Dock Leveler เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพื้นของรถบรรทุกกับพื้นโรงงาน เพื่อการส่งหรือรับสินค้า

Dock shelter ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างรถบรรทุกกับอาคาร เพื่อป้องกันแมลงและรักษาอุณหภูมิของห้องเก็บสินค้า เช่น ห้องเย็น

Overslider เหมาะสำหรับอาคารขนถ่ายสินค้า Logistic เพื่อป้องกันแมลงและรักษาอุณหภูมิของห้องเก็บสินค้า เช่น ห้องเย็น

Sun flex มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นและแมลงการลดเสียงรบกวนและการประหยัดพลังงานด้วยแถบใสแถบที่มองเห็นได้ช่วยประหยัดการจราจร