ประตูเหล็กบานเลื่อน (Sliding Door)

ประตูเหล็กบานแขวน (Hanger Door)

การเลือกใช้ เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงงานอุตสาหกรรม

Sliding door เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, ซุปเปอร์มาร์เก็ต การเปิด-ปิดนิ่มนวลเบาแรง

Hanger door บานประตูผลิดจากเหล็กพับขึ้นรูปเชื่อมต่อเป็นแนวตั้งแบบ Single skin เหมาะสำหรับโรงงาน,Warehouse