การเลือกใช้
Shutter กับงานต่างๆหน้าที่หลักของ Shutter ต่างๆ นอกเหนือจากการป้องกันการโจรกรรม
1. Fire Rating
(a) จำเป็นที่จะต้องจัดแบ่งพื้นที่เพื่อควบคุมไฟในกรณีเกิดไฟไหม้
(b) จะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับทางหนีไฟ
(c) จะต้องปิดช่องหน้าฟต่างและช่องอากาศ เพื่อที่จะหยุดไฟ
2. Smoke Rating
ปัจจุบันนี้ วัสดุใหม่ที่ใช้ในอาคารได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต โดยแท้จริงแล้ว การสำลักควันไฟนั้นรุนแรงกว่าไฟที่ไหม้ เพราะฉะนั้น Smoke Shutter จึงเป็นส่วนแรกในการป้องกันไฟไหม้ และเพื่อที่จะหยุดการ สำลักควันไฟ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบพื้นที่แบ่งส่วนควบคุมไฟไหม้ และต้องติดอุปกรณ์เพื่อระบายควันไฟออกสู่ภายนอกทางหนีไฟ
3. Typhoon Rating Shutter ที่ใช้รับแรงลมมากๆนั้น จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดควากว้างและความสูงของ Shutter ซึ่งในการออกแบบจะต้องคำนึงถึง ขนาด, รูปร่างของใบประตู และรูปร่างของรางข้าง ตลอดจนค่าความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้
ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงลม ‘300 : 300 Kgf/sq.m.
ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงลม ‘200 : 200 Kgf/sq.m.
ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงลม ‘100 : 100 Kgf/sq.m.
ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงลม ‘ 50 : 50 Kgf/sq.m.

Product Name Possible Location
(การนำไปใช้งาน)
Fire
Ability
Smoke
Ability
Typhoon
Ability
Non-Fire Security Shutter เหมาะสำหรับใช้งานเป็น ผนังกั้น, กำแพงล้อมนอกอาคาร,
อาคารต่างๆที่ไม่มีกฎหมาย หรือ ระเบียบบังคับ
Fire Shutter เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ควบคุมตามกฎหมาย
Grille Shutter เหมาะสำหรับใช้กับร้านค้าที่ต้องการโชว์สินค้า
Double Shaft Shutter เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความสูงของกล่องน้อย
High Speed Shutter เหมาะสำหรับใช้งานที่ทางออกของธนาคาร,ทางออกที่
ต้องการปิดอย่างรวดเร็ว
Clear Shutter เหมาะสำหรับใช้กับร้านค้าที่ต้องการโชว์สินค้า

Lightweight shutter door ประตูเหล็กม้วนชนิดใช้มือดึง เป็นมาตรฐานของรูปแบบประตูเหล็กม้วนที่ใช้สำหรับอาคารพาณิชย์, ร้านค้าและบ้านพักอาศัยทั่วไป เพื่อป้องกันลมและฝน เหนือสิ่งอื่นใดคือการป้องกันและปกป้องทรัพย์สิน

Heavyweight shutter door ประตูเหล้กม้วนชนิดบานกว้าง เหมาะสำหรับบานประตูที่มีขนาดกว้างเกินกว่า 4 เมตร โกดัง อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ที่ต้องการควบคุมไฟไหม้ (ประตูเหล็กม้วนทนไฟ)

Pipe/Grill shutter ประตูเหล็กม้วนแบบบานโปร่ง PS, PSN เหมาะสำหรับอาคารและห้องแสดงสินค้าที่มีความกว้างบานประตู ไม่เกิน 4 เมตร