ประตูม้วนชนิดนี้เหมาะสำหรับประตูโรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรือ โกดัง มีความสะดวกในการใช้งาน ประตูชนิดนี้จะไม่มีกุญแจล็อคบานประตูและล็อคพื้น เนื่องจากมีน้ำหนักมาก สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เปิด-ปิดได้ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งมีระบบโซ่สาวใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่เปิดฉุกเฉินได้ และเมื่อต้องการปิดเพียงปลดเบรคประตูก็จะปิดลง นอกจากนี้แล้วจะต้องมีประตูทางเข้า-ออกอีกทางหนึ่งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ
SLOT MODEL A1-SERIES (MOTORIZED TYPE)
METERIAL : Electrogalvanized steel sheet (JIS G3313 SECC : E16) standard with epoxy primer paint or stainless steel.
THICKNESS SIZE 1.2mm. 1.6mm.